PPH KARMEL S.C. ALINA DĄBROWSKA MARTA DĄBROWSKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Audyt i Strategia wzornicza w firmie
PPH KARMEL S.C. ALINA DĄBROWSKA MARTA DĄBROWSKA”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności PPH KARMEL S.C. ALINA DĄBROWSKA MARTA DĄBROWSKA poprzez wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy.

Efekt projektu: Prognozowanym wynikiem projektu jest poszukiwanie możliwości dotarcia na nowy, dotychczas niewykorzystywany obszar rynku jakim jest dystrybucja i sprzedaż detaliczna pod marką własną producenta.

Wartość projektu ogółem wynosi: 79 950,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 55 250,00 PLN


 

Tytuł projektu: ,,Dobre, bo z Podlasia II.
Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2020”

O projekcie:
Projekt zakłada udział partnerów w jednych z największych na świecie międzynarodowych targach spożywczych SIAL Paris 2020 w charakterze wystawców. Dzięki dotacji, na targi pojadą cztery podlaskie firmy z branży spożywczej: trzy mikro i jedna mała, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. W ramach projektu zostanie wynajęta powierzchnia wystawiennicza wraz ze wszystkimi częściami składowymi oraz zaprojektowane, stworzone wspólne stoisko wystawiennicze. Udział w targach obejmie również działania związane z logistyką, tj. wybór wykonawców usług, rezerwację noclegów, transportu i pobytu.

Cele projektu:
Celem strategicznym projektu jest polepszenie warunków do rozwoju firm z sektora MŚP. Cele szczegółowe:
a) zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej;
b) dostarczenie dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów oraz pomoc na etapie uczestnictwa w wydarzeniu;
c) promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych;
d) nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych;
e) promocja i zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego;
f) wzmocnienie rezultatów promocji firm spożywczych na rynkach zagranicznych;
g) pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.

Planowane efekty:
Podpisanie 3 listów intencyjnych o współpracy. Długofalowym efektem realizacji projektu będzie spójna promocja woj. podlaskiego i kluczowej branży spożywczej skierowana zarówno do innych wystawców i potencjalnych kontrahentów, jak i osób odwiedzających targi, co z kolei ma szanse przełożyć się na wzmocnienie pozycji regionu w świecie. Wartość projektu: 330 020,05 zł Wkład Funduszy Europejskich: dofinansowanie 239 398,00 zł